Adatvédelmi szabályzat

a weboldal látogatói számára

A GreenSys Electric Kft. épületgépészeti szerelés (azon belül villanyszerelés) tevékenységet folytat,
aminek nyomán a szolgáltatás teljesítéséhez adatokat kezel.
A GreenSys Electric Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.webshopnapelem.hu ,
www.greensys.solarforce.hu, www.gsenapelem.hu és a www.jonapelem.hu weboldalak (a
továbbiakban: Weboldal) működtetése során, a honlapon hírlevélre feliratkozók, illetve azon ajánlatot
kérők vagy érdeklődők, megrendelők (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait kezeli.

1. Az adatkezelő elérhetősége

Név: GreenSys Electric Kft.
Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Piroska utca 12.2.
Képviselő neve és telefonszáma: Bakó Tibor +36709405060
Email cím: info@gsenapelem.hu

2. A kezelt személyes adatok köre

A felhasználóktól különböző szolgáltatások eléréséhez különböző személyes adatokat kérünk, az
adattakarékosság elvét figyelembe véve. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag a weboldalt
meglátogató természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy
személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes
azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak
kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy
gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem
állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következők:

2.1 A hírlevélre feliratkozók

2.2 Az ajánlatkérők

2.3 Érdeklődők

2.4 Gyermekek adatai

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év
alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben
a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető
leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

3. Cookie (anonim igénybe vevő azonosító) kezelési tájékoztató

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el,
amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására. Kizárólag az Érintett
gépének felismerésére alkalmasak, viszont IP címet nem tárolnak, és IP címet, mint személyes adatot
a Szolgáltató részére nem továbbítanak. Az alkalmazott cookiek egyszerű, rövid, kisméretű szöveges
fájlok. Személyes adat, vagy információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor
a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek
között történik meg.

A honlap működéséhez szükséges saját cookiek
A honlap működéséhez elengedhetetlen néhány cookie elhelyezése az érintett számítógépére, ezáltal
válik a honlap betöltése gyorsabbá, ezáltal tudja a saját böngészője letárolni a honlap bizonyos
információit, és ez segíti az Érintettet abban, hogy a honlap moduljai rendeltetésszerűen
működjenek.
Analitikai cookiek
A weboldalunk látogatottsági adatainak és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a
szolgáltató igénybe veszi független analitikai szerverek szolgáltatásait, név szerint a Hotjar és a
Google Anatitycs szoftvert. A mérési adatok kezeléséről ezek a szolgáltatók tudnak részletes
felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
A Google Analytics esetében a Szolgáltató megtette azokat a beállításokat a weboldal kódjában,
amely szerint a Google Analytics anonimizálja az Érintett IP címét, így az többé nem beazonosítható,
a Szolgáltató számára még átadásra nem kerül. Erről a technológiáról bővebben itt olvashat:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu
A cél a fenti szoftverek által biztosított anonimizált információkkal a honlapunk látogatottságának,
funkcionális használatának elemzése a felhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált
navigáció nyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje). Ezen mérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható
lenne, se IP címet, se személyes adatokat.
A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html
oldalon érhető el.
A Hotjar adatvédelmi irányelvei pedig https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy oldalon érhető
el.
Az alkalmazott cookiekról az érintett szolgáltatók tudnak bővebb felvilágosítást adni:
Bővebben a Hotjar cookiekról https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information oldalon
olvashat.
A Google Anlytics cookiek azonosítására és jellemzőire itt találja a
válaszokat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hirdetésekhez használt cookiek
A Szolgáltató igénybe veheti a 21. századi online marketing megoldásokat, konkrétan a Google
AdWords és a Facebook hirdetéseket. Ezek a hirdetési megoldások cookiekat használnak a működésük
során. Ezek a cookiek segítik a rendszer működését abban, hogy az Érintettek számára ne irreleváns
hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amik beletartoznak az aktuális érdeklődési körükbe. A
Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook által biztosított remarketing kódokat
használja. A remarketing kód is cookie-kat használ.
A települt cookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupán segít abban, hogy a
Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója
által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a
Facebook-on.

Hirdetésekkel kapcsolatos automata preferenciák kézi felülbírálása, beavatkozási és beállítási
lehetőség
Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google illetve a
Facebook hirdetési beállítások felületén.

Google felhasználói fiók adatvédelmi beállításait itt végezheti el az Érintett:
https://myaccount.google.com/privacy
A Facebook felhasználói fiók adatvédelmi beállításai pedig a beállítások menüpont alatt az
adatvédelemmel és a hirdetésekkel kapcsolatos beállítási fül alatt érhető el.
https://www.facebook.com/ads/preferences
A Cookie használat leállítása, tiltása
A böngésző beállításainak módosítása:
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Blokkoló böngésző kiegészítések:
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon
és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Külső megoldás igénybevétele a cookie menedzsmentre:
Az Érintett külső weboldalak segítségével menedzselheti, hogy a számítógépén milyen Szolgáltatók
számára engedélyez hirdetési coockie tevékenységet. Az egyik megoldás, a magyar nyelven is
elérhető AdChoices.

4. Közösségi média kiegészítések

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. Ezek a bővítmények is cookiek A
bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint (pl
lájkol egy cikket, pinel egy képet, vagy elkezdi az oldalon található „tetszik” gombbal követni a
Szolgáltató Facebook oldalát). A bővítmény engedélyezésével, vagyis a „tetszik gomb” megnyomásával
az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal azaz egyértelmű en kifejezésre juttatja, hogy
hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in/Pinterest/Instagram részére történő
továbbításához.
Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-in/Pinterest/Instagram-ra,
előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a fent említett közösségi média gombok egyikére kattint, a böngészője a
vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in/Pinterest/Instagram általi
további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és
beállításaira vonatkozó információk az adott közösségi média adatvédelmi nyilatkozatában
találhatóak.
A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi
feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta

5. Technikai adatok – naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplóz adatokat.
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének
elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál. Ez egy automatikus IT biztonsági folyamat, melyet az érintett
nyilatkozata nélkül rögzíti a rendszer szervernaplókba.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes
adatokkal nem kapcsolja össze. A naplózási adatokat a rendszer a látogatástól számított 6 hónapig
tárolja.

6. Az adatkezelés jogalapja és célja

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenységével összefüggésben hozzá kerülő
személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja.

6.1 A hírlevélre feliratkozók esetében

az adatkezelés az érintettek hozzájárulásával történik, a szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival
kapcsolatos új trendekről, információk az új szolgáltatásokról, új termékekről, esetleges akciókról
történő folyamatos tájékoztatás céljából.

6.2 Ajánlatkérők és érdeklődők esetében

az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges, az adatkezelés célja az
Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése, amely a
későbbi esetleges szerződés vagy megrendelés alapjául szolgálhat.

6.3 Megrendelés elküldése regisztrációval

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és telepítési hely adatok, mint
irányítószám, város, utca név, házszám, emelet, ajtó, cégek esetén adószám.
Adatkezelés célja: szerződéskötés, megrendelés teljesítése, szükség esetén módosítás, kiegészítés,
kapcsolattartás a rendelés teljesítése érdekében, termék házhozszállítása.
Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) értelmében szerződés teljesítése,
illetve a megrendelés teljesítését követően 5 évig a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
értelmében jogos érdek.
Adatkezelés időtartama: A személyes adatok törlésére leiratkozással kerülhet sor.
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: logisztikai partner, adatbázis kezelő partner, ha
feliratkozott hírlevélre, akkor a hírlevél partner, statisztikai, analitikai partner, marketing
kommunikációs szolgáltató.
Adatkezelés elmaradásának következménye: az Érintett nem tudja a megrendelési folyamatot véghez
vinni.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1 A hírlevélre feliratkozók

adatainak kezelése a hozzájárulásuk visszavonásáig történik. Ezt megtehetik a hírlevelek láblécében
található „leiratkozás” linkre kattintva automatikusan, vagy e-mailen kérve a tárgyban „Leiratkozás”
megjelöléssel, azt az 1. pontban megadott e-mail címre elküldve.

7.2 Ajánlatkérők és érdeklődők

adatainak kezelése amennyiben a szerződés létrejött, a szerződés hatálya alatt, illetve a számviteli
törvény szerint a teljesítés évét követő 8 évig történik. Amennyiben a szerződés nem jött létre, vagyis
a cél nem valósult meg, az adatokat az ajánlat lejártát követő év március 1.-ig kezeli a Szolgáltató.

8. Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni,
azokat nem publikálják. Harmadik fél számára adatkezelés céljából kizárólag az érintettek kérésére
továbbítja az érintett által megadott címzett részére.
A Szolgáltató tevékenysége során felmerülő feladatok elvégzése céljából (könyvelés, elektronikus
számla kiállítása, hírlevél kiküldése) adatfeldolgozót vehet igénybe.
Az adatfeldolgozók kategóriái és az adattovábbítás címzettjei:

Név: KATA 11 Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság utca 1.A épület
Kategória: könyvelés
Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Kategória: elektronikus számlázó szoftver
Név: SALESAUTOPILOT
Székhely: 1016 BUDAPEST, ZSOLT UTCA 6/C IV. EM. 4.
Kategória: hírlevélküldő rendszer
Név: HW ONLINE MARKETING TANÁCSADÓ KFT.
Székhely: 1043 BUDAPEST, BOCSKAI UTCA 26.
Kategória: webtárhely üzemeltető
Név: SOLAR GROUP HUNGARY KFT.
Székhely: 2064 Csabdi, Ady Endre utca 359/2.hrsz.
Kategória: webtárhely üzemeltető, kivitelező

9. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

9.1 Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
d) személyes adatainak továbbítását másik adatkezelő számára.

9.2 Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától

számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít
meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett
tájékoztatása céljából adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.3 Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését

kérni. Az ilyen irányú kérését írásban kell benyújtania postai vagy elektronikus levél formájában. A
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok
nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás)
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.4 Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását illetve az adatainak továbbítását másik

adatkezelő számára. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett továbbá az 9.5. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az
Adatkezelő számára az alábbiakat:
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy
hozzájáruláson alapul és a Szolgáltató automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról


Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. . A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése
érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan
szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói
szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
• gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az
Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése,
elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az
Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó
illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Az Adatkezelő, amennyiben Érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok
megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek
által megvalósított Érintett adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.
Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett
adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

9.5 Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: GreenSys Electric Kft., 2030 Érd, Piroska utca 12.2.
Email cím: www.gsenapelem.hu
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató
munkatársához fordulhat a 9.5 pontban elérhetőségeken keresztül.

9.6 Az Érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

9.7 Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez, a regisztráció során, a hírlevél

feliratkozáskor harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt
okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen
esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Fizetési információk, adattovábbítási nyilatkozat

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a GreenSys Electric Kft. (2030 Érd, Piroska utca 12.2.) adatkezelő
által a(z) http://webshopnapelem.hu és a www.greensys.solarforce.hu felhasználói adatbázisában
tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, név, telefonszám, cím. Az adatfeldolgozó
által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az
alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff